คอร์ส >> 7วันฉันจะเป็นเศรษฐี

คลิกเลือกบทเรียนตามหัวข้อข้างล่างเพื่อเรียนรู้วิธีการ “7วันฉันจะเป็นเศรษฐี” ตลอด24ชั่วโมง

บทนำ : What? Why? How? : เศรษฐี คือ อะไร?
ทำไมต้องเป็นเศรษฐี? จะเป็นเศรษฐีได้อย่ํางไร?

ในบทนำนี้ จะตอบคำถาม3ข้อที่สำคัญมากๆต่อการเป็นเศรษฐี คือ เศรษฐีคืออะไร ทำไมต้องเป็นเศรษฐี และจะเป็นเศรษฐีได้อย่างไร?

วันที่1: สาเหตุของความยากจนข้อที่1 – คนจนอยู่ในสภาพแวดล้อมแห่งควํามยากจน

ในวันที่1นี้ จะเปิดเผย สาเหตุของความยากจนข้อที่1 ซึ่งถ้าอยากปลดล๊อคจากความยากจน ต้องจัดการที่สาเหตุแรกนี้ก่อน

วันที่2: สําเหตุของความยากจนข้อที่2คนจน เลือกที่จะเป็น คนจ

วันที่2 จะเป็นการพูดถึงสาเหตุของความยากจนข้อที่2 ซึ่งเปรียบเหมือนบันไดขั้นที่2ที่จะก้าวข้ามไปสู่การเป็นเศรษฐี

วันที่3: สําเหตุของความยากจนข้อที่3คนจน คิด เขียน พูด และทำ แบบ คนจ

วันที่3 จะเป็นการพูดถึงสาเหตุของความยากจนข้อที่3 ที่สำคัญมากๆ คือ คนจน คิด เขียน พูด และ ทำ แบบคนจน ไปเรียนรู้รายละเอียดเชิงลึกกันเลย

วันที่4: กฎของการเป็นเศรษฐีข้อที่1:

 

วันที่4 จะเป็นการก้าวข้ามสาเหตุของความยากจน ไปสู่ กฎของการเป็นเศรษฐีข้อที่1 ที่สำคัญมากๆ คือ ความเชื่อ ไปเรียนรู้ประเด็นสำคัญนี้ กันเลย

วันที่5: กฎของการเป็นเศรษฐีข้อที่2: ท่ํานต้อง “เลือก

 

วันที่5 จะเป็นการพูดถึง กฎของการเป็นเศรษฐีข้อที่2 ที่สำคัญไม่แพ้ข้อที่1 คือ การเลือกที่จะเป็นเศรษฐี ไปเรียนรู้รายละเอียดเชิงลึกกันเลย

วันที่6: กฎของการเป็นเศรษฐีข้อที่3: ท่ํานต้อง “แลก

 

วันที่6 เป็นการพูดถึง กฎของการเป็นเศรษฐีข้อที่3 ซึ่งมีความสำคัญพอๆกันกับข้อ1-2 เพราะ มันคือ การแลก เพื่อจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากความยากจน(หรือชนชั้นกลาง) ไปสู่ การเป็นเศรษฐี นั่นเอง ไปเรียนรู้กันเลย

วันที่7: กระบวนการของการเป็นเศรษฐี

 

วันที่7 เป็นการพูดถึง สิ่งที่สำคัญที่สุดของการเปลี่ยนผ่านจากความยากจน(หรือชนชั้นกลาง) ไปสู่ การเป็นเศรษฐี คือ กระบวนการของการเป็นเศรษฐี นั่นเอง แน่นอนว่า ถ้าหากเรียนรู้ สาเหตุของความยากจนทั้ง3ข้อมาแล้ว และ เรียนรู้ กฎของการเป็นเศรษฐีทั้ง3ข้อมาแล้ว แต่กลับไม่รู้กระบวนการของการเป็นเศรษฐี ทุกๆอย่างก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไปเรียนรู้กันเลย

โบนัสขอบคุณ

โบนัสขอบคุณ สำหรับใครที่ตั้งใจเรียนรู้ตั้งแต่วันแรก จนถึงวันสุดท้าย คลิกเข้าไปรับโบนัสพิเศษนี้ด่วนเลย เพราะ “ข้อเสนอดีๆนี้อาจจะจบลงในเร็วๆนี้” ..